chiragra امنیت کارگر استانی اصفهان

chiragra: امنیت کارگر استانی اصفهان کارگری کارگران اصفهان مشکلات کارگران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پرداخت سود تکمیلی تعدادی از مشمولان سهام عدالت شروع شد

تا روزهای نهایی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود که شرکت شخصی سازی اعلام ک

پرداخت سود تکمیلی تعدادی از مشمولان سهام عدالت شروع شد

پرداخت سود تکمیلی تعدادی از مشمولان سهام عدالت شروع شد

عبارات مهم : روز گذشته

تا روزهای نهایی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود که شرکت شخصی سازی اعلام کرده در این روزها سود آن ها نیز پرداخت می شود همچنین تسویه سود سهام عدالت مربوط به روستاییان و عشایری که شماره شبای بانکی آنان متعلق به حسابهای بانک ملی کشور عزیزمان ایران بوده است از نخستین روز کاری سال ۱۳۹۷به تدریج شروع شده است هست.

به گزارش ایسنا در هفته های نهایی سال ۱۳۹۶ سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به تدریج به ۲۰ گروه از مشمولان سهام عدالت پرداخت شد و پرداخت سود قسمت تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده هست. همچنین قسمتی از پرداخت سود روستاییان نیز باید پرداخت می شد.

سازمان شخصی سازی اعلام کرده حدود دو میلیون نفر از روستاییان و عشایر که شماره شبا بانکی تاییدی آنان متعلق به بانک ملی کشور عزیزمان ایران بوده و بخش اولیه سود سهام در دیماه سال گذشته به حساب آنان واریز شده است بود از روز گذشته به تدریج شروع به واریز شدن کرده است.

پرداخت سود تکمیلی تعدادی از مشمولان سهام عدالت شروع شد

بر این اساس مبلغ واریزی این افراد در این مرحله، دو سوم باقیمانده سودی است که مرحله اول آن را در دی ماه سال گذشته دریافت کرده بودند.

سازمان شخصی سازی اعلام کرده با واریز سود سهام عدالتی که از روز گذشته شروع شد، سود سهام تمامی روستاییان و عشایر کشور کامل شده است و این قشر از مشمولین سهام عدالت مطالبه سود نخواهند داشت.

تا روزهای نهایی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود که شرکت شخصی سازی اعلام ک

این شرکت ضمن اعلام اینکه واریز سود تکمیلی آخرین گروه مشمولان نیز در روزهای نهایی سال ۹۶ اجرایی شد، ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه فقط پرداخت سود قسمت تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده هست، باقیمانده سود کارکنان و بازنشستگان که هنوز قسمت تکمیلی سود خود را دریافت نکرده اند نیز طی روزهای کاری آتی به حساب آن ها واریز گردد.

واژه های کلیدی: روز گذشته | سهام عدالت | بازنشستگان | مشمولین سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog