chiragra امنیت کارگر استانی اصفهان

chiragra: امنیت کارگر استانی اصفهان کارگری کارگران اصفهان مشکلات کارگران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هرگونه اقدام آمریکا راجع به برجام با پاسخ هوشمندانه کشور عزیزمان ایران روبرو می‌شود / عارف

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه اقدام احتمالی آمریکا راجع به برجام پاسخ هوشمندانه دولت کشور عزیزمان ایران را به دنبال خواهد داشت. 

هرگونه اقدام آمریکا راجع به برجام با پاسخ هوشمندانه کشور عزیزمان ایران روبرو می‌شود / عارف

عارف: هرگونه اقدام آمریکا راجع به برجام با پاسخ هوشمندانه کشور عزیزمان ایران روبرو می شود

عبارات مهم : ایران

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه اقدام احتمالی آمریکا راجع به برجام پاسخ هوشمندانه دولت کشور عزیزمان ایران را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در توئیت های متعددی نسبت به بیانات ترامپ تصویر العمل نشان داده و نوشته است:

«تلاش مدیر جمهور آمریکا جهت ایجاد شکاف بین ملت و دولت کشور عزیزمان ایران ناکام ماند. ترامپ به زودی خواهد فهمید ادامه اینگونه بیانات اجماعی را در دنیا علیه او شکل خواهد داد.»

هرگونه اقدام آمریکا راجع به برجام با پاسخ هوشمندانه کشور عزیزمان ایران روبرو می‌شود / عارف

وی همچنین نوشت:

«هرگونه اقدام احتمالی آمریکا در قبال برجام با پاسخ هوشمندانه و در چارچوب منافع ملی دولت کشور عزیزمان ایران روبرو خواهد شد.»

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه اقدام احتمالی آمریکا راجع به برجام پاسخ هوشمندانه دولت کشور عزیزمان ایران را به دنبال خواهد داشت. 

عارف در توئیت دیگری نوشت:

«سخنان از سر استیصال ترامپ راجع به خلیج فارس نشان داد که جهت خوش آمد بعضی هم پیمانانش در منطقه از جعل و عوض کردن واژگان هم ابایی ندارد و این یعنی اوج حقارت.»

هرگونه اقدام آمریکا راجع به برجام با پاسخ هوشمندانه کشور عزیزمان ایران روبرو می‌شود / عارف

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog